Laser Centrum dodá díly do CV90

Zastávkou paní ministryně obrany v Liberci byla společnost Laser Centrum CZ, s.r.o., která se od roku 2006 zaměřuje na laserové pálení, ohýbání, obrábění, svařování či lakování dílů. V podniku ministryně obrany jednala s vlastníkem Václavem Kvapilem, který po úvodním seznámení s historií firmy a jejími cíli informoval o zapojení do výroby švédských bojových vozidel pěchoty CV90 pro Armádu ČR. „Pořízení bojových vozidel pěchoty CV90 je součástí celkového plánu modernizace české armády, který má za cíl zajistit, aby byly naše ozbrojené síly vybaveny nejmodernějšími technologiemi a schopny plnit úkoly s maximální efektivitou. Zapojování českého průmyslu do těchto aktivit je jedna z mých priorit. Musíme podporovat schopnost českého průmyslu vyrábět, upravovat a udržovat vojenské a bezpečnostní systémy, protože tím zvyšujeme bezpečnost státu a zároveň pomáháme ekonomice,” prohlásila ministryně Černochová.

„Velmi si ceníme zájmu paní ministryně Černochové o zapojení českého průmyslu do běžícího kontraktu na dodávky bojových vozidel pěchoty CV90. Věříme, že spolupráce se švédskou společností BAE Systems bude pro nás zárukou dalšího rozvoje v tomto dnes tak důležitém průmyslovém odvětví,“ uvedl jednatel firmy Václav Kvapil a dodal, že jejich komponenty se využívají nejen v obranném či leteckém průmyslu, ale také ve výrobě kolejových vozidel. Své výrobky exportují hned do několika evropských zemí, jako je například Francie, Švédsko, Německo či Španělsko.

zdroj:

https://mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministryne-obrany-pokracuje-v-cestach-po-podnicich-ceskeho-obranneho-prumyslu-249949/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva MO ČR Jany Černochové ve společnosti Laser Centrum CZ, s. r. o.

Liberec 13. 3. 2024
MO ČR Jana Černochová
Photo by Jan Schejbal
www.jan-schejbal.cz