Naše společnost je výrobcem strojírenských výrobků dle výkresové dokumentace zákazníka. Mezi stálé zákazníky patří více jak 100 společností z níže uvedených oborů a zemí.

  • Všeobecné strojírenství
  • Kolejová vozidla
  • Obranný průmysl
  • Automobilový průmysl
  • Letecký průmysl
Vyvážíme například do:  DE, PL, FR, B, SE nebo CH.

S kým spolupracujeme?