Zásady ochrany soukromí společnosti LASER CENTRUM CZ, s.r.o.

Vaše soukromí představuje důležitý faktor, k němuž naše společnost přihlíží při vývoji každého z našich produktů a služeb. Náš závazek je být transparentní a otevření. Tyto Zásady ochrany soukromí obecně vysvětlují, jak získáváme informace o vás a co s těmito informacemi po jejich získání děláme.

Osobní údaje

Pro nás „osobní údaje” znamenají informace, které vás identifikují, jako jsou vaše jméno nebo e-mailová adresa.

Pokud uchováváme vaše osobní údaje společně s neosobními, považujeme takovou kombinaci za osobní údaje. Pokud ze souboru dat odstraníme veškeré vaše osobní údaje, zbývající část představuje neosobní údaje. Všechny údaje, kterými o Vás disponujeme, slouží výhradně k co nejlepšímu zajištění Vašich zakázek.

Získávání údajů o Vás

Údaje o vás získáváme:

  • když nám je přímo poskytnete (vizitky, telefonní a e-mailové kontakty, korespondence, osobní jednání)
  • automaticky prostřednictvím našich produktů a služeb v rámci zajišťování obchodních aktivit,

Když nám poskytnete své osobní údaje, budeme je používat způsoby, ke kterým jste nám poskytli svolení. Obecně vaše údaje používáme, aby nám pomohly nabízet vám a zlepšovat pro vás naše produkty.

Ukládání a ochrana Vašich osobních údajů

Zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje po jejich získání. Zavedli jsme fyzická, obchodní a technická bezpečnostní opatření. Pokud se navzdory našim snahám dozvíme o porušení zabezpečení, budeme vás informovat, abychom mohli přijmout vhodné nápravné kroky.

Vaše osobní údaje nechceme uchovávat po dobu delší než je nezbytná, takže si je ponecháváme jenom tak dlouho, abychom splnili účel, pro který jsme je získali. Když už je nepotřebujeme, přijímáme kroky k jejich likvidaci, pokud nejsme ze zákona povinni je uchovávat delší dobu.

Možná budeme potřebovat tyto zásady a naše oznámení změnit. Aktualizace budou zveřejněny online. Budete-li produkt či službu dále používat po datu účinnosti takových změn, bude to znamenat váš souhlas s takovými změnami. Abyste měli lepší přehled o verzích, datum účinnosti budeme uvádět v horní části stránky.

Kontakt

Chcete-li navrhnout opravu v našich informacích, nebo máte otázky k naším zásadám ochrany osobních údajů, tak nás prosím kontaktujte.