Společnost Laser Centrum CZ získala bronzové hodnocení EcoVadis, čímž se zařadila mezi 35 procent nejlépe hodnocených společností.

Dosáhla celkového score 60 bodů. Navzdory novým a přísnějším kritériím hodnocení, která EcoVadis od roku 2024 uplatňuje, se společnosti Laser Centrum CZ podařilo dosáhnout percentilovou hranici 74. percentilu.

EcoVadis je mezinárodně uznávaný hodnotitel udržitelnosti podnikání a referenčním subjektem v B2B sektorech a globálních dodavatelských řetězcích. 

Na základě 21 kritérií je hodnocení rozdělené do čtyř oblastí: životní prostředí, pracovní a lidská práva, etika a udržitelné obstarávání.

EcoVadis hodnotí způsob, jakým společnost integruje principy firemní společenské zodpovědnosti (CSR). V konečném důsledku EcoVadis měří zlepšení společnosti v rámci celého řetězce dodávek a výroby tak, aby byla součástí přechodu na udržitelné hospodářství.

EcoVadis, vedoucí a nejdůvěryhodnější společnost v oboru ratingu udržitelnosti, provádí hodnocení udržitelného podnikání a přístupu k životnímu prostředí, sociálního a etického chování více než 62 000 dodavatelů z celého světa. Její online platforma umožňuje 175 nadnárodním společnostem přístup k ratingu jejich vybraných dodavatelů ve 155 zemích.

www.ecovadis.com

Je pro nás velkým potěšením, že naše práce v oblasti společenské odpovědnosti je ohodnocena bronzovým certifikátem EcoVadis. 

Společnost Laser Centrum CZ potvrdila, že vysoká úroveň etického a udržitelného podnikání, transparentnost pro zákazníky a společenská odpovědnost je pevnou součástí každodenní rutiny jejího podnikání.