CNC ohraňovací lis V1300

technologie ohybů

Tlačná síla
1300kN
Délka ohybů
max. 3000 mm
Čtyřosý systém dorazů

Za kvalitu ručím.

Kajzr Jiří, vedoucí kvality.