CNC ohraňovací lis 5320

moderní technologie ohybů

Tlačná síla
3200kN
Délka oihybů
max. 4450 mm
Čtyřosý systém dorazů

Za kvalitou si stojím.

Stuchlík Petr, Vedoucí TPV